Eén netwerk voor architecten

Eensgezind voor uw belangen

Veel financiële en administratieve druk op uw schouders? Ons netwerk biedt weerstand!

Met no-nonsense acties:

  • voor slagkrachtige en vlot toegankelijke gemeentelijke stedenbouwkundige diensten
  • voor vereenvoudigde en flexibelere EPB-eisen

Met oplossingsgerichte voorstellen:

  • voor logische en zinvolle gemeentelijke bouwverordeningen
  • voor de bijsturing van de verzekeringswetten voor aannemers en andere dienstverleners in de bouw


Met correcte informatie over:

  • de meerwaarde van de architect en de juiste vergoeding in verhouding tot zijn taken en verantwoordelijkheden
  • zin en onzin van BENOvatiecoaches en andere quasi kosteloze renovatie-adviseurs
  • een toekomstgerichte maar realistische invulling van de betonstop

Collectieve belangenbehartiging

NAV slaat de handen in elkaar met UNIZO en de Federatie voor Vrije beroepen, zodat uw belangen op meerdere fronten tegelijk verdedigd worden.